Nyheter Jubileum 2020

Den sista lördagen i mars år 2000 
bildades Föreningen Grunden I Göteborg. 

Vi har bestämt att vi under 2020, 20 år senare, ska vi fira 
Föreningen Grunden. Samtidigt ska vi passa på att lyfta olika viktiga frågor och visa på exempel på allt vi har gjort under de 20 åren. 

Vi ska utgå från rätten att kunna leva ett liv som andra. 

LSS Lagen som har betytt så mycket för så många, men som vi idag ser att den är på väg att rivas ner.  Vi ska visa det fula och avskyvärda men vi ska framför allt visa allt som är fint.  

Allt vi förväntar oss.

Allt vi drömmer om och allt vi vill göra varje månad (utom juli) kommer  vi att fira med allvar och fest. 

Inställt återkommer med nytt datum